PIVNI-CHLAZENI.CZ HK Plus .r.o.
Selicharova 1422/7
Hradec Kralove, 5000 12

telefon: 495 582 100, 777 623 525
email: info@chlazeni-pivo.cz
www: chlazeni-pivo.cz


Sanitační přípravek Habla CIP 1 kg

Sanitační přípravek Habla CIP je kapalný koncentrovaný alkalický nepěnivý sanitační prostředek na čištění a sanitaci pivního vedení obsahující chlór.

Sanitační přípravek Habla CIP 1 kg se již nevyrábía je nahrazen produktem Sanitační přípravek Šenkýřka CIP 1,3 kg.


Cena včetně DPH:
207 Kč
Cena bez DPH:
171 Kč
Kód produktu:
SAN00159n
Skladem:
Ne

Nákup po telefonu
495 582 100

DOPRAVA
ZDARMA


Sanitační přípravek Habla CIP 1 kg - specifikace:

Použití
Je vhodný k veškerým druhům čištění zařízení, nádrží, tanků, potrubí a hadic v potravinářském průmyslu. Výrobek působí velmi dobře i za studena. Po použití je nutné provést opláchnutí pitnou vodou.

Složení
Chlornan sodný do 10% , aktivní chlor do 10%, hydroxid draselný 5 – 15%, pomocné látky, fosfáty
Fyzikálně chemické vlastnosti
Hodnota pH : cca 12,5 – 13,5, (1% roztok, 20 °C)
Hustota cca 1,2 g/cm3
Barva: nahnědlá
Skupenství: kapalina

Aplikace
Dle provozních podmínek 0,1 - 3 % , teplota : 0 – 85 °C, kontaktní doba 20 – 30 min
Vliv na povrchy a konstrukční materiály.
Není vhodný na barevné kovy a hliník.

Skladování
Nádoby uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě při teplotě do + 15 °C.

Bezpečnostní opatření
Symbol nebezpečí: C žíravý
Nebezpečná látka: Chlornan sodný
R-věty:
31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
34 Způsobuje poleptání.
22 Zdraví škodlivý při požití.
S-věty:
1/2 Uchovávejte pod uzamčením a mimo dosah dětí.
26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.